Privacy verklaring

Via de webwinkel The cocktailspecialist worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. The cocktailspecialist acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 – duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 – onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 – u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 – passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 – uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

The cocktailspecialist is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:
 – NAW gegevens
Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig om uw bestelling af te kunnen leveren, of om contact met u op te nemen met betrekking tot onze dienst.
 – Factuuradres
Uw factuur adres gebruiken wij om uw facturen toe te kunnen sturen.
 – IPadres
IP-adressen gebruiken wij om in uiterste noodzaak een IP-ban toe te kunnen passen en daarnaast voor profiling.
 – Bedrijfsnaam, BTW nummer en KvK nummer
Bedrijfsnamen, BTW nummers en KVK nummers verzamelen wij enkel van zakelijke klanten om de juiste factuur te kunnen verstrekken.


Hoe lang The cocktailspecialist gegevens bewaard
The cocktailspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan wettelijk noodzakelijk bewaard.


Delen met anderen
The cocktailspecialist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door Siteground. Siteground zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

The cocktailspecialist draagt uw pakketje over aan PostNL of DHL. Zij hebben uw naam en adres nodig om het pakketje te kunnen bezorgen. We raden aan om ook de privacyverklaring van deze bedrijven te lezen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU, tenzij uw pakketje daar bezorgd moet worden, dan heeft PostNL of DHL uw gegevens nodig om het pakket te bezorgen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze derden te lezen voor meer informatie.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van The cocktailspecialist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The cocktailspecialist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
 – per email
 – via social media
 – via reclame op andere websites

Wij kunnen profiling toepassen bij het verschaffen van informatie, bijvoorbeeld door u een reclame uiting van ons te tonen op andere websites. Uw toestemming wordt verkregen door het akkoord gaan met cookies.


Registreren
Voor onze dienst kunt u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering, betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.


Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en aanbiedingen. U meld zich aan voor deze nieuwsbrief via de website. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier laat u persoonsgegevens achter. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen.
 

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps. De gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.
 

Beveiliging
The cocktailspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The cocktailspecialist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.
Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd) gebruikt om:
 – Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 – Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 – De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en;
 – De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door op akkoord te klikken in onze cookie notificatie.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van The cocktailspecialist bij Google zijn. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan The cocktailspecialist te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Bekijk de privacy policy van Google Analytics voor meer informatie.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij respecteren uw recht op inzage, rectificatie en vergetelheid van uw persoonsgegevens. Daarom kunt u contact met ons opnemen omtrent het verwijderen van uw inloggegevens. Voor deze en andere vragen over ons privacy en cookiebeleid, vragen omtrent inzage of wijzigen van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

The cocktailspecialist
Tinbergenplantsoen 9
5301 HM Zaltbommel
Nederland
+31618535714
info@thecocktailspecialist.com
KVK: 77964519